I de seneste år har Gunnar Haagensen haft større fokus på og afsat flere ressourcer til kvalitetssikring og inspektion.

kvalitetssikring og inspektion

 

 

 

 

 

 

 

Dette viser sig i de omfattende investeringer i nye maskiner og laboratorieudstyr, der er foretaget i vores kvalitetsafdeling. Målet er at kunne give vores kunder den nødvendige viden og ekspertise, sådan at vores undersøgelser giver klarhed over mulige løsninger og svar.

kvalitetssikring og inspektion

I dag er de primære aktiviteter i QA kvalitetskontrol kravinspektioner og fejlanalyse. Desuden bruges udstyret ofte i relation til ingeniørkonsulent- og udviklingsrelaterede opgaver. Det kunne fx være at undersøge et ukendt gummimateriale og identificere gummi-typen. Det kunne også være en analyse af en O-ring, der har fejlet.

En O-ring er afhængig af flere faktorer, såsom materiale, temperatur, tryk, medier og spordimensionering.

I nogle tilfælde kan fejlen i en O-ring undersøges og analyseres ved at kigge ind i tværsnittet eller på overfladen af O-ringen.

 

 

 

 

 

 

 

Billederne nedenfor viser tre forskellige mislykkede O-ringe.

kvalitetssikring og inspektion

kvalitetssikring og inspektion

kvalitetssikring og inspektion

Dimensionskontrol

Inspektion af emnedimensionering tilbydes og udføres på vores Kalix-målemaskine, og vha. et 5 Mb-Pixel CCD-kamera og en billedanalyse kan Kalix-maskinen bestemme dimensioner for et emne. Dette muliggør opmåling af indre og ydre diametre såvel som længdestykker, højder og rundinger. Derfor er Kalix særdeles anvendelig til inspektion af simple såvel som komplekse tætningsartikler i gummi og plast.

Kontrol af hårdhed

Vi tilbyder hårdhedsmåling af gummiemner i IRHD-skala. Målingen udføres på vores Bareiss IRHD Compact III-måleudstyr. Denne type udstyr er særdeles velegnet til kontrol af O-ringe, men kan ligeledes anvendes til større gummiemner efter behov.

Materialekontrol

Materielkontrol og -analyser udføres på vores FTIR-instrument. FTIR er en hurtig og pålidelig teknik til analyse af forskellige materialer. Det bruger infrarødt lys til at opnå et spektrum af absorption eller emission af en prøve. Alle kemiske strukturer og molekyler skaber et unikt fingeraftryk, der gør FTIR-analyse til et kraftfuldt værktøj til kemisk identifikation. Hos Gunnar Haagensen bruges FTIR hovedsageligt til at identificere og bekræfte forskellige gummimaterialer og forbindelser. Vi har vores eget materialebibliotek til identifikation af ukendte gummimaterialer.

Udarbejdning af målerapporter

Ønsker man dokumentation af emnedimensionering, hårdhed og materiale kan vi udarbejde målerapporter for størstedelen af vores artikler. Efter aftale kan det ske på baggrund af en AQL-inspektion eller som 100 % opmåling. Emneopmåling kan også anvendes til at identificere en ukendt dimensionering eller hårdhed for f.eks. en O-ring, hvis informationerne ikke er tilgængelige.

A/S Gunnar Haagensen – En sikker samarbejdspartner.

Kontakt eller læs mere om vores løsninger her: https://www.haagensenseals.com/