Udvikling, design og optimering af tætninger

Gunnar Haagensen er et teknisk hus, som tilbyder mange industrier know-how og produkter inden for tætningsdesigns og -systemer. Med teamwork er vores ingeniører i stand til at finde den rigtige løsning til jeres applikation og bistå med on-site support, klar til at rådgive og løse jeres problemstillinger.

Få rådgivning af en ingeniør i udviklingsfasen

Tætningsdesigns

I vores Support og Development-afdeling har vi allerede i udviklingsfasen mulighed for at assistere med vores mangeårige erfaringer i både design og tætningskonstruktion.

Vi kommer med vores input til design og materialevalg og prøver derved at tage højde for de tætningsrelaterede forhold, som kan have betydning for produktets performance og øvrige konstruktionselementer.

Allerede i designfasen kan du præsentere din grundkonstruktion for os, og vi kan tage en dialog om de vigtigste faktorer for produktet.

Det er en fordel for dig, at vi kan byde ind tidligt med rådgivning. Vores tilbagemelding kan give dig stof til eftertanke eller give dig en sekundær vurdering af de opsatte rammer. Mange tætninger har særlige krav, som de skal efterleve. Disse krav kan vi gå igennem sammen. F.eks. er monteringen af tætningen et kritisk punkt, som vi også rådgiver i, inden produktionen igangsættes. Vi tegner og producerer også monteringsværktøj, skulle der blive behov for det. 

Hos Gunnar Haagensen kan vi – i samarbejde med jer – finde den bedst egnede løsning og få jeres kundespecifikke tætninger produceret og leveret hurtigst muligt.

Fokus på dit produkt

Hos Gunnar Haagensen sidder fire ingeniører klar til at rådgive dig om netop dette. Ingen opgave er for stor eller for lille. Vi kan lave kundespecifikke løsninger – også til mindre bestillinger.

A/S Gunnar Haagensen – En sikker samarbejdspartner.

Kontakt eller læs mere om vores løsninger her: https://www.haagensenseals.com/