“TÜV NORD udfører objektive tekniske bedømmelser af industrien. Tilsammen accepterer vi den udfordring at udvikle den næste generation af kontroltjenester. Med næste generation mener vi tjenester, som udvikler vores kunder. Vi vil anvende teknisk objektive bedømmelser til at øge kvalitet, mindske totalomkostninger og skabe stadig forbedring!”

På engelsk: “Two weeks ago, A/S Gunnar Haagensen hit a big milestone. An ISO 9001:2015 approval was finally a reality. We got the great news after some good Audit days with TUV NORD. We hope that this underlines our continuous commitment towards our clients and business partners.

A big thanks to the people involved in getting us to this stage.”

Dansk: For to uger siden ramte A/S Gunnar Haagensen en stor milepæl. En ISO 9001: 2015-godkendelse var endelig en realitet. Vi fik den gode nyhed efter nogle gode revisionsdage med TÜV NORD. Vi håber, at dette understreger vores løbende engagement over for vores kunder og forretningspartnere.

En stor tak til de mennesker, der er involveret i at få os til denne fase.

 

 

PDF version (Dansk): ISO 9001_AS Gunnar Haagensen_DK

PDF version (english): ISO 9001_AS Gunnar Haagensen_EN